header shape divider

Zaštita okoliša, energetska učinkovitost, zdravlje i sigurnost

PIK Vrbovec kao jedna od najvećih mesnih industrija u Hrvatskoj, izuzetno veliku pažnju usmjerava na provedbu politike upravljanja okolišem, zdravljem i sigurnošću.

“PIK Vrbovec prvovodi upravljanje okolišem, energetskom učinkovitošću, zdravljem i sigurnošću sukladno temeljnim zakonskim zahtjevima Republike Hrvatske (Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o otpadu, Zakona o vodama, Zakona o zaštiti zraka, Zakona o zaštiti tla, Zakona o kemikalijama, Zakona o radu, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara i dr.) te sukladno međunarodnim normama (ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001).

Iznimno velika pozornost pridaje se provedbi vlastite Politike upravljanja okolišem, energetskom učinkovitošću, zdravljem i sigurnošću prema načelima zaštite okoliša u okviru koncepta održivog razvoja, te uz poštivanje zakonskih i ostalih zahtjeva. Uspostavljanjem sustava upravljanja u sve razine organizacije, teži se tome da održavani sustavi upravljanja bude istinski prihvaćen od strane svih zaposlenika, podizvođača, dobavljača, kupaca, ovlaštenih pravnih subjekata i ostalih dionika na lokacijama kompanije.”

back to top