header shape divider

Osnovni podaci

Tvrtka: PIK VRBOVEC plus, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet mesa i mesnih prerađevina

Skraćeni naziv: PIK VRBOVEC plus d.o.o.
Sjedište i adresa: Zagrebačka 148 , 10340 Vrbovec
Osnovna djelatnost: proizvodnja i promet mesa i mesnih prerađevina
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Predsjednik Uprave: Slaven Ružić
Članovi Uprave: Irena Jendriš, Vedran Papić
OIB: 41976933718
Matični broj (MB): 4938941

Matični broj subjekta (MBS): 081180282
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital Društva: 20.000,00 kuna / 2.654,46 eura, uplaćen u cijelosti

Banka: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka
IBAN: HR9824020061100913538
Banka: ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb
IBAN: HR8223600001102711190

PIK VRBOVEC plus d.o.o. u stopostotnom je vlasništvu Fortenova Grupe d.d.

back to top